การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร

การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร คำถามคาใจ นักออกแบบ

อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้สินค้า หรือผลิตภัณฑ์มีออกมาแข่งขันกันขายออกสู่ตลาดมากมาย แต่เราจะทำอย่างไรให้สินค้าของเราเองมัดใจลูกค้าได้ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือการออกแบบสินค้า หรือที่เรียกกันว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ เราจะมาดูกันว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร

การออกแบบสินค้า หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น เป็นการถ่ายทอดแนวคิด หรือไอเดียของผู้ออกแบบ ผนวกกันกับตัวสินค้านั้นๆ และทำการสื่อสารออกมาให้ผู้ซื้อ หรือผู้อื่นๆที่พบเห็น สามารถรับรู้ มองเห็น ได้กลิ่น หรือสัมผัสได้ เพื่อจุดประสงค์ในความเข้าใจในตัวสินค้า หรือการใช้งาน หรือผลงานชิ้นนั้นๆ ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้องเหมาะสม

การออกแบบนั้นไม่ได้มุ่งเน้นเพียงชิ้นงาน หรือผลงานให้สวยสดงดงามแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หากว่าต้องประกอบเข้าไปด้วยถึงการทำงาน การใช้งาน การใช้สอยให้เหมาะสม ให้ใช้งานง่าย ใช้งานสะดวก หรือถ้าหากถูกหลัก ergonomic ด้วยก็จะยิ่งดีมากๆ

การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอๆ ทำให้สินค้าที่ออกมามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อย่างสูงสุด เป็นการสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ออกมาเรื่อยๆ

ความหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร

การออกแบบนี้ เป็นการจัดองค์ประกอบ หรือจะเรียกว่ารวบรวมมันก็ได้ โดยเป็นชิ้นงานที่จัดองค์ประกอบด้วยกันเข้าเป็นชิ้นงาน ซึ่งจะเป็นงาน 2 มิติ หรือจะเป็น 3 มิติ ก็ได้ ซึ่งต้องรวบรวมเข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์ มีทั้งความสวยงามเข้าด้วยกัน และประโยชน์ใช้สอยที่ถูกหลัก ถูกต้องใช้งานง่าย ถ้าทำได้ดีถูกต้องแล้วนั้น จะช่วยสร้างค่านิยม สร้างชิ้นงานใหม่ๆ เป็นเทรนด์ผู้นำได้เลย อย่างเช่น ตอน iphone เครื่องแรกออกมาสู่สายตาชาวโลก นั่นก็ทำให้ทุกคนว้าว และเป็นการผลิตวงการมือถือให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จนถึงในปัจจุบัน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความหมายในระดับโลก

ในระดับนานาชาตินั้น เช่น Philip Kotler ได้ให้นิยามเอาไว้ว่า คือการออกแบบสินค้า สิ่งของ หรืออะไรบางอย่าง ที่สามารถนำเสนอเข้าสู่ตลอดได้ และยังเรียกร้องความสนใจ น่าดึงดูดให้มีการซื้อ การใช้งาน หรือการบริโภคสินค้า หรือสิ่งของนั้นๆ

ขณะที่นาย Jerome E.McCarthy บอกเอาไว้ว่า เป็นการออกแบบสินค้าที่ออกมาจากบริษัทเพื่อนำเสนอขาย และสร้างความพึงพอใจให้แก่ความต้องการของผู้บริโภค

ปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย แต่ถ้าดูกันหลักๆที่สำคัญเลย ตามทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะมีอยู่ 4 ข้อ นั่นก็คือ

  1. การออกแบบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  2. การออกแบบที่เน้นสัมพันธ์กับวัสดุ และขั้นตอน กระบวนการผลิตสินค้า
  3. การออกแบบที่เน้นไปที่ผู้บริโภค โดยที่จะเน้นไปไม่ว่าจะสอดคล้องกันกับฐานะความเป็นอยู่ เพศ อาชีพ หรือว่าจะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ก็ได้เช่นกัน
  4. การออกแบบที่เน้นเรื่องความสวยงาม ความหรูหรา คุณค่าทางการดีไซน์ ออกแบบ

นักออกแบบทุกท่านต้องออกแบบให้สอดคล้อง ครอบคลุมหมดทั้งสี่ปัจจัยนี้ จะทำให้สินค้าของท่านมีทั้งความสวยงาม ดึงดูด น่าสนใจ และยังใช้สอยง่ายสะดวก useful และทำให้สามารถขายออกสู่ตลาดได้ง่ายอีกด้วย