แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์

แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีพัฒนาการบนโลกมาอย่างยาวนาน โดยที่มี แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มากมายจากตำราหลากหลายฉบับ ซึ่งนักออกแบบทุกท่านต้องเลือกหยิบใช้มาให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ แต่โดยหลักการแล้ว แต่ละทฤษฎีก็จะมีแก่นแท้ของวิชาที่ไม่แตกต่างกันมาก ทำให้ไม่ต้องกังวลมากมายแต่อย่างใด แต่หากอยากรู้แนวคิดการออกแบบของเว็บนี้ที่ถูกต้อง อ่านได้ที่บทความนี้เลย แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์

แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่ละยุคสมัย

1. การออกแบบยุคประวัติศาสตร์

งานออกแบบในยุคประวัติศาสตร์สมัยก่อนนั้น มีมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคหินเก่าแล้ว ถ้านับก็ราวๆ 10,000 ปีมาแล้ว ซึ่ง มนุษย์ได้มีพัฒนาการตั้งแต่เขียนภาพบนผนังถ้ำเพื่อบันทึกเหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ จนเริ่มมีการใช้สี เริ่มเขียนภาพการล่าสุด และลวดลายเรขาคณิตและอื่นๆ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ในยุคนั้นไม่ได้มีทฤษฎีใดๆรองรับมากมายนัก โดยส่วนมากแล้วจะเป็นการออกแบบเพื่อการดำรงชีวิต และการอยู่รอดเสียมากกว่าเช่น อาวุธ หอก ดาบ หรือเป็นถ้วย ชาม เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์รองรับอาหาร หรือแท่นสำหรับเผา สำหรับย่าง  โต๊ะหิน ประกอบอาหาร กินอาหาร เป็นต้น

2. การออกแบบยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม

เป็นยุคที่เกี่ยวข้องกับสงครามครูเสด จักรววรดิโรมัน ยุคกรีก-โรมัน เป็นต้น มักจะเป็นยุคที่ทำสงครามกันอยู่เสมอ เพื่อหาแรงงานทาส และแสดงความเกรียงไกรของกองทัพ ผลิตภัณฑ์ในยุคนั้นนอกจากจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับสงครามแล้ว ก็มีการพัฒนาการเป็นถ้วย ชาม จาน ไห ที่เริ่มมีความวิจิตรสวยงาม เพื่อแสดงถึงบารมี และอำนาจต่างๆทั้งทางการเมือง และทางอำนาจ สินค้าผลิตภัณฑ์ เริ่มมีสีสัน ใช้วัสดุด้วยทอง ทองเหลือง เงิน ต่างๆ ไม่ได้เป็นเพียงแค่หิน ไม้ หรือวัสดุพื้นฐาน เหมือนสมัยก่อนๆ

3. การออกแบบยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม

การออกแบบผลิตภัณฑ์ในยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมนั้น จะเริ่มมีวิทยาศาสตร์พัฒนาเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นยุคเปลี่ยนผ่านจาก “ยุคเกษตรกรรม” มาเป็น “ยุคอุตสาหกรรม” ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมานั้น เน้นไปใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมใหม่ๆที่เห็นได้ชัด ก็อย่างเช่น สิ่งทอ ถนนหนทาง เครื่องจักรไอน้ำ และเริ่มีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กมากมายหลายชิ้น เป็นยุคที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตเฟื่องฟูมาก และเป็นยุคที่มีการค้าเสรี ทำให้เศรษฐกิจเติบโตมาก และเกื้อหนุนผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้น

4. การออกแบบยุคสมัยใหม่

แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในยุคสมัยใหม่ หรือ modernism จะเกิดในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ 20 เป็นการออกแบบแนว อาร์ต นูโว (Art Nouveau) โด่งดังในยุโรป ซึ่งเป็นอิทธิพลที่ส่งผลทั้งในด้านสถาปัตยกรรม งานออกแบบ งานถ่ายภาพ งานวิจิตรศิลป์ ต่างๆ สินค้าผลิตภัณฑ์ในยุคนี้จะไม่ได้มีเพียงประโยชน์ใช้สอยแต่เพียงอย่างเดียว แต่หากยังมุ่งเน้นในด้านความวิจิตรสวยสดงดงามด้วย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเล็ก หรือจะเป็นเก้าอี้ รวมไปถึงเป็นบ้านซักหลังก็ได้อิทธิพลมาด้วยเช่นกัน

5. การออกแบบยุคปัจจุบัน

แนวคิดการออกแบบในยุคปัจจุบัน ยังคงได้กลิ่นอายและอิทธิพลจากยุคสมัยใหม่มา และก็ยังคงมีแนวคิดแบบ minimal เน้นเรียบง่ายมากขึ้น เน้นโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี ความสวยงามจะลงตัวผสานกันทั้งวัตถุ และเทคโนโลยีให้ลงตัว ทำให้ปัจจุบันมีสินค้าใหม่ๆออกมามากขึ้นเรื่อยๆ