แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์

เรื่องของการออกแบบสินค้านั้น ไม่ได้ออกแบบอย่างเลื่อนลอย แต่ว่านักออกแบบทุกท่าน จะสะท้อน แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกมาเป็นสินค้าหรือสิ่งของให้ผู้บริโภคจับต้องได้ ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร ได้ที่นี่

แนวคิดในการออกแบบนั้น มีหลากหลายกว้างขวาง ตามแต่ไอเดียและจินตนาการของนักออกแบบจะนึกถึง นึกออกมาได้ โดยที่ต้องไม่ลืมว่ายังคง concept และทฤษฎีการออกแบบเอาไว้ให้ครบถ้วน นั่นจะเป็นสินค้รที่ออกมาได้อย่าง perfect ถูกต้อง และโดนใจลูกค้า ผู้บริโภคอย่างแน่นอน

ในโลกธุรกิจนั้นไม่มีสินค้าในยั่งยืน หรือทำกำไรในตลาดได้ตลอดไป ตลอดกาล ฉะนั้นแล้ว นักออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหลายก็ต้องมีการพัฒนาการออกแบบมาใหม่ๆอยู่เสมอๆ ควบคู่กับเทคโนโลยี และนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆที่ออกมาตลอดเวลา เพื่อมาผนวกรวมกันจนเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่สวยงาม เป็นของใหม่ออกมาอวดสู่ตลาดโลก

การพัฒนา แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนาการออกแบบนั้น เริ่มต้นจากการไป survey ดูสินค้าหรือดูผลงานต่างๆ เพื่อเป็นไอเดียในการพัฒนา แล้วนำมาประกอบเข้ากับสินค้าที่เป็นโจทย์ในการออกแบบของเราใน รวมไปถึงดูความถนัดและสไตล์ในการออกแบบของเรา เพื่อทำให้สินค้าของเรานั้นสวยงามและ unique ที่สุด

แนวคิดนั้นมีการบูรณาการออกมาได้หลากหลายแบบ อาทิ เช่น การออกแบบแนวคิดจากเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้น แนวประติมากรรมต่างๆ

การออกแบบโดยใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้ กระดาษ เป็นต้น

การออกแบบเน้นมินิมอลสไตล์ เรียบง่าย ไม่เน้นองค์ประกอบสินค้ามาก

แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากไม้

แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกระดาษ

แนวคิดการออกแบบ กับการทำงาน

การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จะมีความแตกต่างกันของแต่ละสายงานในการ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะว่าแต่ละฝ่ายต่างก็มองให้ประโยชน์ตัวเองสูงสุดเป็นหลัก เพื่อทำให้ภาพรวมสุดท้ายแล้วองค์กรจะพัฒนาสูงขึ้นถึงขีดสุด การมองหาผลิตภัณฑ์ หรือแนวคิดใหม่ๆจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิตที่จะขาดเสียไม่ได้ นอกจากมองหาแนวไอเดียแล้ว ยังต้องชี้นำแนวทาง และอธิบาย เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นภาพเดียวกันร่วมกัน และช่วยกันพัฒนาจนเกิดประโยชน์สูงสุด และออกมาเป็นสินค้าชิ้นนั้นๆได้

ผู้สร้างนวัตกรรม > จะมองหาวิธีที่จะประยุกต์พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า รวมไปถึงกระบวนการต่างๆที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดขึ้นใหม่ เป็นสิ่งใหม่หรือตลาดใหม่

ผู้ประกอบการ > จะมองหาแนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ ตลาดใหม่ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์นี้

ฝ่ายออกแบบ > ต้องออกแบบสินค้า กระบวนการ ให้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ โดยที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนในตลาด

ฝ่ายการตลาด > ต้องสร้างวิธีการ หรือ กระบวนการต่างๆให้ตลาดยอมรับ หรือกระตุ้นให้ตลาดเกิดความต้องการใหม่ๆ สำหรับรองรับสินค้าชิ้นนี้

ฝ่ายผลิต > มองหากรรมวิธีในการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รองรับผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน ไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค