ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความสำคัญต่อธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้มีบทบาทความสำคัญเป็นมากอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะต่อกับผู้ผลิตหรือผู้บริโภคก็ตาม ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นหน้าที่ของนักออกแบบ ที่ได้คำนึงถึงศาสตร์และศิลป์ในการแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอนการออกแบบ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีความสำคัญแค่ไหน

ความสำคัญในการออกแบบ มีมากจนถึงกระทั่ง การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ผู้ออกแบบจะต้องเข้าใจถึง วัตถุประสงค์ องค์ประกอบในการออกแบบทุก ๆ ครั้ง และยังรวมไปถึงขึ้นตอนในการผลิต การวางแผน เทคนิคในการผลิตอีกด้วย ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ ได้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งให้ออกมาอย่างมีคุณภาพ และยังมีแนวคิดที่ยั่งยืนด้วย

วัตถุประสงค์ในการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีได้ดังนี้

 • เพื่อช่วยคุ้มครองและรักษาปกป้องของตัวคุณภาพสินค้านั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง เก็บรักษา เก็บผลผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์มิให้เกิดความเสียหายหรือการรักษาคุณภาพของตัวบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าสด อาหารและของกิน หรืออื่นๆ
 • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนและใช้งานได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงขั้นตอนในการผลิตที่ได้มีวัสดุที่ยั่งยืนเป็นองค์ประกอบหลักของตัว บรรจุภัณฑ์ อีกด้วย
 • เพื่อเป็นการสื่อสารของตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้บ่งชี้ถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี มีความดึงดูด โดดเด่น ให้เป็นภาพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์
 • เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยตัวผลิตภัณฑ์ได้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยได้จริง มีความประหยัด ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและบุคคล และสามารถใช้ง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 • เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ หรือ ออกแบบ บรรจุ ภัณฑ์ ที่สามารถสื่อสารได้ โดยรวมแขวงศาสตร์และศิลป์มาสร้าวคุณลักษณะให้เข้าได้ด้วยกัน เช่น ทำให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นพิเศษ สร้างความจดจำกับผู้บริโภคและผู้ผลิต ตลอดจนถึงประโยชน์ใช้สอยของตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ประโยชน์ต่างๆในการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ประโยชน์มีมากมาย ได้เป็นผลตอบแทนที่เหล่านักออกแบบและผู้ผลิตควรมีก็ว่าได้ เพื่อการดำเนินกิจการในอนาคตหรือปัจจุบัน ซึ่งได้มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม ด้วยเช่นกัน ซึ่งประโยชน์ ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีได้ดังนี้

 • ปกป้องและป้องกันสินค้าของนักออกแบบผละนักประดิษฐ์ต่าง ๆ ในการออกแบบนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก และสิ่งที่สามารถปกป้องสินค้าและป้องกันได้นั้น คือสิทธิของการออกแบบ ซึ่งในการออกแบบให้กับตัวสินค้า หากทำให้ตัวสินค้าชำรุดหรือมีข้อผิดพลาด ขึ้นมา
  ก็จะทำให้ตัวสินค้านั้นขายไม่ได้และมียอดสินค้าที่ไม่ดีเลยก็ว่าได้ จึงจำเป็นอย่างมากในการออกแบบเพื่อให้ตัวสินค้าไม่ชำรุดและมีการออกแบบที่ตามความต้องการ
 • ส่งเสริมการให้ข้อมูลสื่อสารต่าง ๆ ในการออกแบบนั้นจะต้องบอกข้อมูลที่ชัดเจนให้กับลูกค้าได้ทราบกัน และยังมีคงามโดดเด่นของตัวบรรจุภัณฑ์ที่สามารถช่วยให้ตัวบรรจุภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารได้อย่างลงตัว
 • สร้างจุดเด่นและดึงดูดความสนใจ ซึ่งในปัจจุบันได้มีสินค้าออกใหม่เป็นจำนวนมาก และในการผลิตออกมาก็มากด้วยเช่นกัน ทำให้การออกแบบและผลิตสินค้าให้มีความโดดเด่นเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของสินค้านั้น ๆ เพื่อความชัดเจนสะดุดตาและความโดดเด่นจะสามารถทำให้สินค้านั้นช่วยในการตัดสินใจในการบริโภคได้เป็นอย่างดี
 • สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับการออกแบบ บรรจุ ภัณฑ์ โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ของตัวสินค้าและวัตถุในการผลิตก็เป็นอีกส่วนประกอบให้ตัวสินค้านั้นสามารถเพิ่มมูลค่าได้เช่นกัน
 • สามารถช่วยเพื่อยอดขายได้ สำหรับการเพิ่มยอดขายให้มีความน่าสนใจและดึงดูด อาจมีวิธีจากการเปลี่ยนแพ็กเกจให้เข้ากับเทศกาล เพิ่มยอดขายอีกช่องทางหนึ่ง

สรุป เรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์

ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ ได้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีประโยชน์และดีเป็นอย่างมาก เนื่องจากการออกแบบทำให้เราได้มีบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะที่สวยงามและมีประโยชน์ สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งสินค้าใดที่ไม่ได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถลองนำไปใช้ได้ แน่นอนว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากแน่นอน

เป็นการกำหนดโครงสร้างและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสัมพันธ์กับการใช้สอยและหน้าที่ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์มิให้สินค้าได้เสียหาย รวมไปถึง เพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาไม่ว่าต่อกับผู้บริโภคหรือผู้ผลิตก็ตาม โดยอาศัย การออกแบบ บรรจุ ภัณฑ์ ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างลงตัวและตามการกำหนด ผลิตภัณฑ์นั้น ๆได้อย่างสมบูรณ์