การออกแบบ Package

การออกแบบ Package อย่างไรให้มีความน่าสนใจ

การออกแบบ Package อย่างไรให้มีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบ แม้กระทั่งผู้บริโภคก็ยังให้ความสนใจกับตัวสินค้าของเรา ซึ่ง ออกแบบ บรรจุ ภัณฑ์ ได้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้มีจุดสนใจมากกว่าเดิม และยังให้เป็นที่นิยมกับผู้คนมากมายอีกด้วย เราจึงมี ไอเดีย มาฝากให้กับทุก ๆ คนได้นำไปใช้กัน

5 ขั้นตอน การออกแบบ Package

ขั้นตอนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้มีขั้นตอนเพื่อให้ บรรจุภัณฑ์ ออกมาเพื่อประกอบองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การกระจายสินค้า เพิ่มมูลค่าและปริมาณของสินค้า และประโยชน์ จุดเด่นต่าง ๆ ของตัวบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

เป็นเรื่องสำคัญในอันดับแรก ๆ เลยก็ว่าได้ เนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายนั้น มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในการตลาดและการเรียนรู้ในความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มาด้วยกับประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารและในการเรียนรู้กับความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย เพื่อให้ได้กำหนดเป้าหมายของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนที่สุด

กำหนดชื่อตราสินค้า

ว่าได้ว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการเรียกขานของตัวผลิตภัณฑ์ของเราเลยก็ว่าได้ โดยผู้ประกอบการนั้นจะต้องกำหนดชื่อของตราสินค้าให้เรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกมา ซึ่งในการกำหนดชื่อตราสินค้าจะมาเป็นเอกลักษณ์ ที่ให้ความชัดเจน น่าสนใจ และยังทำให้จดจำตัวสินค้าได้ง่ายขึ้นอีกด้วย โดยหลักการในการตั้งอาจมาจากความมงคล เอกลักษณ์ตัวสินค้าและอื่น ๆ ที่สามารถผสมผสานคำได้อย่างมีความโดดเด่นและจดจำได้ง่าย

วัสดุในการทำออกแบบบรรจุภัณฑ์

เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง เพราะว่าวัสดุที่ต้องใช้นั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วย มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือวัสดุรักษาโลกรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และยังคำนึงถึงอายุของผลิตภัณฑ์ ในการนำมาใช้ใหม่ และระยะเวลาของตัววัสดุที่นำมาผลิตอีกด้วย

รูปทรงของบรรจุภัณฑ์

รูปทรงเป็นสิ่งสำคัญแรกเพื่อให้ความประทับใจของผู้บริโภค ถึงแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้สัมผัสแต่ก็ยังรู้สึกดีต่อใจให้ความรู้สึกประทับใจเมื่อแรกพบ และยังสามารถทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ทันทีว่าเป็นสินค้าอะไร และยังมีชื่อตราที่ชัดเจนอีกด้วย

กราฟิกและสีสัน

เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงชื่อตราสินค้า ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ ที่ประกอบด้วย ภาพประกอบ ตัวอักษร พื้นผิวและลวดลาย นั้นเอง

ไอเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ในการบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายให้ความโดดเด่น จุดสนใจ และสามารถช่วยให้จดจำแบรนด์ได้เป็นอย่างดี เพราะในการออกแบบนั้น ต้องมีความคำนึงถึงจุดเด่นของแบรนด์ ออกมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

  • ออกแบบโดยเน้นที่รูปร่างของตัวบรรจุภัณฑ์ สามารถช่วยให้ในเรื่องของความแตกต่างเป็นอย่างดี
  • ออกแบบโดยเน้นตัวอักษร หรือคำบรรยาย ที่สามารถช่วยให้ดึงดูดสายตาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนนั้นได้มีการศึกษามากกว่าเดิม และยังสามารถอ่านโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ ได้มากขึ้นและยังมีการเปรียบเทียบราคาและอื่น ๆ ได้อีกด้วย ดังนั้น แพ็กเกจจิ้งก็ต้องมีการสื่อสารให้กับคนที่มาซื้อได้อีกด้วย
  • ออกแบบโดยใช้วัสดุรักโลก ซึ่งในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นอย่างมาก จึงทำให้มีการลดใช้วัสดุที่ไม่จำเป็นและประเภทพลาสติกเป็นอย่างมาก เพื่อให้ปราศจากพลาสติกและมลพิษนั้นเอง ดังนั้นในการออกแบบ บรรจุ ภัณฑ์ที่มีคุณค่า ควรมาจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศอีกด้วย
  • ออกแบบดีไซน์น้อยสมัยวินเทจ ที่ได้ให้ความสนใจกับหลากหลายช่วงอายุด้วยกัน และมีความคลาสสิกในตัวและสามารถใช้ได้ตลอดไม่ว่าจะยุคสมัยในก็ตาม

สรุป

ดังนั้นการออกแบบ Packaging เป็นขั้นตอนที่นักออกแบบต้องใช้องค์ประกอบความรู้ที่ชำนาญการเป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดีและชัดเจนที่สุด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้มีความสำคัญอย่างมากต่อปัจจัยในหลาย ๆ ปัจจัย และยังมีความสำคัญขึ้นไปอีก

เมื่อในการออกแบบต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและยังต้องสอดคล้องกับวัสดุที่เราต้องนึกคิดให้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ตัวสินค้าเรานั้นได้มีปัญหาตามมา และในทางที่ดีก็ควรเป็นสินค้าที่ผ่านการแยกแยะคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองมาได้เป็นอย่างดี เพื่อคุณภาพของการออกแบบ ที่ได้ให้ความสำคัญกับหลากหลายในปัจจุบัน