การสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบที่ไม่จำกัดขอบเขตและความคิดใน การสร้างสรรค์ผลงาน ออกมาได้กว้างขวางที่สุด ซึ่งในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ได้แบ่งออกได้หลากหลายมากมาย ตามลักษณะของนักออกแบบที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อผลประโยชน์ในการใช้สอยไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทย์และศิลป์และยังสามารถใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและตรงกับความต้องการในระยะยาวที่ได้สรรค์งานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการ การสร้างสรรค์ผลงาน

สำหรับในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้ทั้งหมด 4 ลักษณะอีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารภช่วยให้ผลงานได้นั้นมีประสิทธิภาพและสรรค์ออกมาได้อย่างครบเลยทีเดียว

 1. ความคิดริเริ่ม เป็นความคิดที่นักออกแบบมักจะมีในตัวอยู่ทุก ๆ คนที่สามารถริเริ่มความคิดของตนได้ออกมาในรูปธรรมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ความคิดริเริ่มนั้นไม่ได้ออกมาจากการที่ลอกเลียนแบบใคร มักจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบที่ออกมาจากด้วยความรู้สึก จิตใจ และแรงบันดาลใจนั้นเอง
 2. ความยืดหยุ่นในการคิด เป็นความยืดหยุ่นของความคิดรวมไปถึงชิ้นงานที่ได้สรรค์ออกมา ที่สามารถใช้สอยได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการคิดสรรค์ผลงานที่ได้คิดชิ้นงานออกมาได้อย่างยาวนานและใช้สอยได้หลากหลาย
 3. ความคล่องในการคิด ได้เป็นประสบการณ์ในการสรรค์งานออกมาได้หลากหลายไม่ว่าจะมีประสิทธิภาพในการใช้สอยได้หลากหลายและคุณภาพขจองสินค้าที่มักจะมาด้วยกับประสบการณ์ในการสรรค์ออกได้อย่างคล่องในความคิด
 4. ความคิดละเอียดลออ ความละเอียดลออในชิ้นงานที่ได้ใส่ใจในคุณภาพและองค์ประกอบในชิ้นงานนั้น ๆ รวมไปถึงกระบวนการความคิดของนักออกแบบ ที่ได้สรรค์งานได้อย่างมีความรอบคอบในทุก ๆ ด้าน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร

อย่างไรก็ตาม ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ได้เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หรือองค์กรใดก็ตาม ก็มักจะมีผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่สามารถบ่งบอกในตัวสินค้าได้เป้นอย่างดี ทั้งนี้ยังรวมไปถึงองค์ประกอบความคิดเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบ ที่ได้ใช้ทั้ง 4 องค์ประกอบสรรค์งานให้เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์ในการใช้สอยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและใช้สอยได้ดีที่สุด

ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ นั้นได้เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบขึ้นมาใหม่หรือว่าความคิดที่แตกต่างจากเดิม หรือจะได้ปรับปรุงก็ตาม ซึ่งต้องรู้จักการวางแผนในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนต้นเลยทีเดียว และยังรู้ใช้วิธีใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำการผลิตออกมาได้อย่างดีงาม และเพื่อทำตามความต้องการนั้น ๆ ออกมาได้สอดคล้อง กับรูปแบบคุณสมบัติวัสดุ เข้าได้ด้วยกัน ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาได้อย่างสมมาตร เป็นอย่างดี

ความสำคัญในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์

ซึ่งความสำคัญในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นต่อการออกแบบเป็นอย่างมาก สามารถทำได้ดังนี้

 • สามารถปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรได้มีความแตกต่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน มีความสะดุดตาเข้าถึงได้ง่ายและยังสามารถสร้างความจดจำต่อผู้ผลิตและบริโภคได้เป็นอย่างดี
 • สร้างเอกลักษณ์สินค้าให้มีความดีต่อองค์กรและยังสามารถรับรู้ได้ว่าองค์กรสามารถออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับองค์กรสู่ผู้บริโภค
 • สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ที่สามารถใช้สอยได้ไม่ว่าจะเป็นทางกายและทางยใจและยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเอง
  ในการออกแบบรูปลักษณ์ที่สามารถสร้างการสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเข้ามีประสิทธิภาพในการสื่อสารที่สุด
 • สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ และยังเพื่อกำไรให้กับผู้ผลิตอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุ ลดขั้นตอน ทำให้ผลิตที่ง่ายกว่าเดิมเป็นต้น
 • สามารถขยายของตัวสินค้าได้เป็นอย่างดี โดยสร้างการผลิตที่ได้ตอบสนองประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ได้เพิ่มเติมอีกด้วย

ดังนั้น ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ได้มีความสำคัญ ต่อผู้ผลิตและบริโภคอย่างมาก โดยผ่านความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้มีในตัวทุก ๆ คน ออกมาได้สื่อสารให้กับมนุษย์เราได้รับรู้ถึงความต้องการนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง วัสดุ คุณภาพ ลักษณ์ และอื่น ๆ ที่สามารถสื่อสารถึงความต้องการของผู้บริโภค ให้ตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุดและยังสามารถสร้างความจดจำที่ดีให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจ ก็สามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับสิ่งตอบรับจากผู้บริโภคทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างดี