ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์

ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ งานผสมผสานด้านศาสตร์และศิลป์

ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นลักษณะงานที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ศิลปะด้านวิศวกรรมออกแบบ และธุรกิจการตลาดเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพราะใช้เพียงการสรรค์งานเหล่านั้นออกมา แต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย ซึ่งต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิต วัสดุในการใช้ผลิต งบประมาณ วงจรของอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาดในปัจจุบันถึงอนาคต ซึ่งในแต่ละงานนั้นก็จะใช้ระยะเวลาในการผลิตที่ต่างกันไป ซึ่งแล้วแต่ความชำนาญของนักออกแบบอีกด้วย

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นอย่างไร ?

สำหรับใครที่มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่ง ฉันอยากจะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี ฉันอยากจะเอาความคิด ไอเดียของฉันออกสู่ตลาด ขายไอเดียที่สามารถช่วยให้คนที่สนใจได้สมหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้เอาความคิดของตนเองมาประสานรวมกันผู้อื่นให้ได้ไอเดียที่ดีกว่าเดิม และสำหรับสิ่งแรกที่นักออกแบบ ผลิตภัณฑ์ต้องมีนั้น คือคุณสมบัติที่ดี ดังนี้

  • การแก้ไขปัญหาของงานออกแบบในทุก ๆ สถานการณ์และสามารถยกทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น
  • ไม่ลอกเรียบแบบงานใครถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานโบราณมาก่อนก็ไม่ใครนำมาเป็นของตนเอง
  • เป็นนักออกแบบที่ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้คนในสังคมในปัจจุบันตลอดถึงอนาคต
  • มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์พื้นฐานของมนุษย์และสังคมเป็นอย่างดี
  • มีความคิดริเริ่มมีการศึกษาในสายอาชีพที่สามารถทำให้งานออกแบบได้ตรงตามความสอดคล้องของผู้บริโภคและยังมีความทันสมัยสามารถแข่งกับตลาดโลกได้
  • เป็นนักออกแบบที่สามารถสังเคราะห์งานออกแบบให้เป็นรูปธรรมและยังเหมาะสมกับงานในสภาพสังคมได้จริง ๆ พร้อมทั้งสร้างแนวคิดใหม่ ๆ มีเอกลักษณ์ เข้าถึงรากเหง้าอย่างแท้จริง

ความคิดสร้างสรรค์ คือ ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์

งานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นยังต้องใช้ความคิดผสมผสานกับหลากหลายงานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเข้าด้วยกัน ซึ่งงานจะออกมาได้ดีนั้นนักออกแบบต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดีและยังมีมีคุณสมบัติของงานที่ดีอีกด้วย รวมไปถึงความแม่นยำที่ในงาน ซึ่งหากพลาดมานิดเดียวงานก็อาจจะถูกเก็บลงโฟเดอร์เปล่า ๆ โดยที่ยังไม่ได้นำเสนอเลยก็ได้

นักออกแบบต้องทำแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในหัวออกมาเป็นสินค้าให้ได้ ฟังดูเหมือนง่าย แต่จะทำอย่างไรให้ตรงใจทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้บริโภคให้มากที่สุด นี่แหละคือโจทย์ของจริง