ไอเดีย

การออกแบบ Package

การออกแบบ Package อย่างไรให้มีความน่าสนใจ

การออกแบบ Package อย่างไรให้มีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบ แม้กระทั่งผู้บริโภคก็ยังให้ความสนใจกับตัวสินค้าของเรา ซึ่ง ออกแบบ บรรจุ ภัณฑ์ ได้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้มีจุดสนใจมากกว่าเดิม และยังให้เป็นที่นิยมกับผู้คนมากมายอีกด้วย เราจึงมี ไอเดีย มาฝากให้กับทุก ๆ คนได้นำไปใช้กัน 5 ขั้นตอน การออกแบบ Package ขั้นตอนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้มีขั้นตอนเพื่อให้ บรรจุภัณฑ์ ออกมาเพื่อประกอบองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การกระจายสินค้า เพิ่มมูลค่าและปริมาณของสินค้า และประโยชน์ จุดเด่นต่าง ๆ ของตัวบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นเรื่องสำคัญในอันดับแรก ๆ เลยก็ว่าได้ เนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายนั้น มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในการตลาดและการเรียนรู้ในความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มาด้วยกับประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารและในการเรียนรู้กับความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย เพื่อให้ได้กำหนดเป้าหมายของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนที่สุด กำหนดชื่อตราสินค้า ว่าได้ว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการเรียกขานของตัวผลิตภัณฑ์ของเราเลยก็ว่าได้ โดยผู้ประกอบการนั้นจะต้องกำหนดชื่อของตราสินค้าให้เรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกมา ซึ่งในการกำหนดชื่อตราสินค้าจะมาเป็นเอกลักษณ์ ที่ให้ความชัดเจน น่าสนใจ และยังทำให้จดจำตัวสินค้าได้ง่ายขึ้นอีกด้วย โดยหลักการในการตั้งอาจมาจากความมงคล เอกลักษณ์ตัวสินค้าและอื่น ๆ ที่สามารถผสมผสานคำได้อย่างมีความโดดเด่นและจดจำได้ง่าย วัสดุในการทำออกแบบบรรจุภัณฑ์ …

การออกแบบ Package อย่างไรให้มีความน่าสนใจ Read More »

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความสำคัญต่อธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้มีบทบาทความสำคัญเป็นมากอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะต่อกับผู้ผลิตหรือผู้บริโภคก็ตาม ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นหน้าที่ของนักออกแบบ ที่ได้คำนึงถึงศาสตร์และศิลป์ในการแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอนการออกแบบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีความสำคัญแค่ไหน ความสำคัญในการออกแบบ มีมากจนถึงกระทั่ง การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ผู้ออกแบบจะต้องเข้าใจถึง วัตถุประสงค์ องค์ประกอบในการออกแบบทุก ๆ ครั้ง และยังรวมไปถึงขึ้นตอนในการผลิต การวางแผน เทคนิคในการผลิตอีกด้วย ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ ได้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งให้ออกมาอย่างมีคุณภาพ และยังมีแนวคิดที่ยั่งยืนด้วย วัตถุประสงค์ในการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีได้ดังนี้ เพื่อช่วยคุ้มครองและรักษาปกป้องของตัวคุณภาพสินค้านั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง เก็บรักษา เก็บผลผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์มิให้เกิดความเสียหายหรือการรักษาคุณภาพของตัวบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าสด อาหารและของกิน หรืออื่นๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนและใช้งานได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงขั้นตอนในการผลิตที่ได้มีวัสดุที่ยั่งยืนเป็นองค์ประกอบหลักของตัว บรรจุภัณฑ์ อีกด้วย เพื่อเป็นการสื่อสารของตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้บ่งชี้ถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี มีความดึงดูด โดดเด่น ให้เป็นภาพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยตัวผลิตภัณฑ์ได้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยได้จริง มีความประหยัด ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและบุคคล และสามารถใช้ง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ หรือ …

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความสำคัญต่อธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม Read More »

คุณสมบัตินักออกแบบ

คุณสมบัตินักออกแบบ

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันนั้นมีนักออกแบบมากมายในท้องตลาด ซึ่งแต่ละคนนั้นจะทำให้ผลงานนั้นออกมาได้ดี ตอบสนองความต้องการของนักออกแบบรวมไปถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีก็ต้องมีปัจจัยหลายๆอย่าง ทั้งความสามารถ ความรู้ ไอเดีย และประสบการณ์อีกด้วย  ดังนั้นการจะให้สินค้าออกมาได้ดี ก็ควรต้องมีนักออกแบบที่ดี คุณสมบัตินักออกแบบ ต้องครบถ้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสินค้าที่ออกสู่ท้องตลาด คุณสมบัตินักออกแบบ มีอะไรบ้าง ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น นักออกแบบจำเป็นต้องมีคุณสมบัติการแก้ไขปัญหางานในการออกแบบ และยังสามารถช่วยให้การออกแบบนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการออกแบบประโยชน์ในใช้สอยในชีวิตประจำวันรวมไปถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวอีกด้วย นักออกแบบต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มโดยที่ไม่เลียนแบบงานศิลปะของใคร ๆ และยังสามารถออกแบบให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นของตนเอง หรือได้มีการสร้างสรรค์งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคก็สามารถทำออกมาได้เป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของผุ้บริโภคได้เป็นอย่างดี นักออกแบบได้มีการศึกษาเข้าใจเรียนรู้ปรับปรุงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเข้าถึงได้ง่ายกับผู้ผลิตและผู้บริโภค และยังสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้เป็นอย่างดี โดยสามารถออกแบบตามความาอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถออกแบบได้อย่างร่วมสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักออกแบบสามารถเข้าใจถึงความรู้พื้นฐานในสังคม และยังสามารถมีความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่จะส่งผลให้นักออกแบบนั้นสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และยังสามารถทำให้ชิ้นงานตรงกับความต้องการสอดคล้องกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มากก็น้อย หรือจะมีคุณสมบิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้งานของนักออกแบบนั้น มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและยังทำให้งานสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ผลิตและบริโภคได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ตาม อย่างไรก็ตามก็คำนึงถึงคุณลักษณะและวัสดุในการประกอบชิ้นงานอีกด้วย เพื่อให้มีความยั่งยืนในสินค้า และยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้ ประสบการณ์การออกแบบจำเป็นหรือไม่ การออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้น ไม่เพียงแต่ต้องใช้องค์ความรู้ หรือทฤษฏีในการออกแบบ แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องใช้หลักการตลาดเข้าช่วยว่าสินค้าถ้าสวยอย่างเดียวแต่ขายไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ หรือสินค้าบางชิ้นดูรูปทรงสวยงาม แต่ใช้งานไม่ได้จริง ก็ไม่คุ้มค่าการลงทุน นอกจากนี้ประสบการณ์ของตัวนักออกแบบเองก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้น …

คุณสมบัตินักออกแบบ Read More »

แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์

เรื่องของการออกแบบสินค้านั้น ไม่ได้ออกแบบอย่างเลื่อนลอย แต่ว่านักออกแบบทุกท่าน จะสะท้อน แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกมาเป็นสินค้าหรือสิ่งของให้ผู้บริโภคจับต้องได้ ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร ได้ที่นี่ แนวคิดในการออกแบบนั้น มีหลากหลายกว้างขวาง ตามแต่ไอเดียและจินตนาการของนักออกแบบจะนึกถึง นึกออกมาได้ โดยที่ต้องไม่ลืมว่ายังคง concept และทฤษฎีการออกแบบเอาไว้ให้ครบถ้วน นั่นจะเป็นสินค้รที่ออกมาได้อย่าง perfect ถูกต้อง และโดนใจลูกค้า ผู้บริโภคอย่างแน่นอน ในโลกธุรกิจนั้นไม่มีสินค้าในยั่งยืน หรือทำกำไรในตลาดได้ตลอดไป ตลอดกาล ฉะนั้นแล้ว นักออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหลายก็ต้องมีการพัฒนาการออกแบบมาใหม่ๆอยู่เสมอๆ ควบคู่กับเทคโนโลยี และนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆที่ออกมาตลอดเวลา เพื่อมาผนวกรวมกันจนเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่สวยงาม เป็นของใหม่ออกมาอวดสู่ตลาดโลก การพัฒนา แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการออกแบบนั้น เริ่มต้นจากการไป survey ดูสินค้าหรือดูผลงานต่างๆ เพื่อเป็นไอเดียในการพัฒนา แล้วนำมาประกอบเข้ากับสินค้าที่เป็นโจทย์ในการออกแบบของเราใน รวมไปถึงดูความถนัดและสไตล์ในการออกแบบของเรา เพื่อทำให้สินค้าของเรานั้นสวยงามและ unique ที่สุด แนวคิดนั้นมีการบูรณาการออกมาได้หลากหลายแบบ อาทิ เช่น การออกแบบแนวคิดจากเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้น แนวประติมากรรมต่างๆ การออกแบบโดยใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้ กระดาษ เป็นต้น การออกแบบเน้นมินิมอลสไตล์ เรียบง่าย ไม่เน้นองค์ประกอบสินค้ามาก …

แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ Read More »