การออกแบบผลิตภัณฑ์

แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์

แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีพัฒนาการบนโลกมาอย่างยาวนาน โดยที่มี แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มากมายจากตำราหลากหลายฉบับ ซึ่งนักออกแบบทุกท่านต้องเลือกหยิบใช้มาให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ แต่โดยหลักการแล้ว แต่ละทฤษฎีก็จะมีแก่นแท้ของวิชาที่ไม่แตกต่างกันมาก ทำให้ไม่ต้องกังวลมากมายแต่อย่างใด แต่หากอยากรู้แนวคิดการออกแบบของเว็บนี้ที่ถูกต้อง อ่านได้ที่บทความนี้เลย แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่ละยุคสมัย 1. การออกแบบยุคประวัติศาสตร์ งานออกแบบในยุคประวัติศาสตร์สมัยก่อนนั้น มีมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคหินเก่าแล้ว ถ้านับก็ราวๆ 10,000 ปีมาแล้ว ซึ่ง มนุษย์ได้มีพัฒนาการตั้งแต่เขียนภาพบนผนังถ้ำเพื่อบันทึกเหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ จนเริ่มมีการใช้สี เริ่มเขียนภาพการล่าสุด และลวดลายเรขาคณิตและอื่นๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในยุคนั้นไม่ได้มีทฤษฎีใดๆรองรับมากมายนัก โดยส่วนมากแล้วจะเป็นการออกแบบเพื่อการดำรงชีวิต และการอยู่รอดเสียมากกว่าเช่น อาวุธ หอก ดาบ หรือเป็นถ้วย ชาม เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์รองรับอาหาร หรือแท่นสำหรับเผา สำหรับย่าง  โต๊ะหิน ประกอบอาหาร กินอาหาร เป็นต้น 2. การออกแบบยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นยุคที่เกี่ยวข้องกับสงครามครูเสด จักรววรดิโรมัน ยุคกรีก-โรมัน เป็นต้น มักจะเป็นยุคที่ทำสงครามกันอยู่เสมอ เพื่อหาแรงงานทาส และแสดงความเกรียงไกรของกองทัพ ผลิตภัณฑ์ในยุคนั้นนอกจากจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับสงครามแล้ว ก็มีการพัฒนาการเป็นถ้วย ชาม จาน …

แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ Read More »

การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร

การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร คำถามคาใจ นักออกแบบ

อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้สินค้า หรือผลิตภัณฑ์มีออกมาแข่งขันกันขายออกสู่ตลาดมากมาย แต่เราจะทำอย่างไรให้สินค้าของเราเองมัดใจลูกค้าได้ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือการออกแบบสินค้า หรือที่เรียกกันว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ เราจะมาดูกันว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร การออกแบบสินค้า หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น เป็นการถ่ายทอดแนวคิด หรือไอเดียของผู้ออกแบบ ผนวกกันกับตัวสินค้านั้นๆ และทำการสื่อสารออกมาให้ผู้ซื้อ หรือผู้อื่นๆที่พบเห็น สามารถรับรู้ มองเห็น ได้กลิ่น หรือสัมผัสได้ เพื่อจุดประสงค์ในความเข้าใจในตัวสินค้า หรือการใช้งาน หรือผลงานชิ้นนั้นๆ ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้องเหมาะสม การออกแบบนั้นไม่ได้มุ่งเน้นเพียงชิ้นงาน หรือผลงานให้สวยสดงดงามแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หากว่าต้องประกอบเข้าไปด้วยถึงการทำงาน การใช้งาน การใช้สอยให้เหมาะสม ให้ใช้งานง่าย ใช้งานสะดวก หรือถ้าหากถูกหลัก ergonomic ด้วยก็จะยิ่งดีมากๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอๆ ทำให้สินค้าที่ออกมามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อย่างสูงสุด เป็นการสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ออกมาเรื่อยๆ ความหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร การออกแบบนี้ เป็นการจัดองค์ประกอบ หรือจะเรียกว่ารวบรวมมันก็ได้ โดยเป็นชิ้นงานที่จัดองค์ประกอบด้วยกันเข้าเป็นชิ้นงาน ซึ่งจะเป็นงาน 2 มิติ หรือจะเป็น 3 มิติ ก็ได้ …

การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร คำถามคาใจ นักออกแบบ Read More »