การออกแบบผลิตภัณฑ์

งานการออกแบบผลิตภัณฑ์

งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีกี่ประเภท แล้วมันต่างกันอย่างไร

งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายแบบ หากยังสงสัย สามารถอ่านได้ที่นี่เกี่ยวกับทฤษฏีและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับในเรื่องตัวเนื้องานแล้วนั้น ยังมีข้อสงสัยมากมายว่า มีทั้งหมดกี่ประเภทกันแน่ แล้วแต่ละอย่างต่างกันอย่างไร งานออกแบบครุภัณฑ์ เป็นการออกแบบสิ่งของที่สามารถใช้สอยได้อย่างทนทาน ต่อการใช้งาน และใช้งานได้ในระยะเวลาที่นาน ๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ เตียง ตู้ เป็นต้น ซึ่งในสิ่งของแต่ละชิ้นได้จัดได้ว่าใช้สอยได้จริง และใช้ได้ในระยะเวลาที่นานเลยก็ว่าได้ อีกทั้งยังสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งานอีกด้วย งานออกแบบเครื่องใช้สอยต่าง ๆ เป็นการออกแบบในเครื่องใช้สอย ที่สามารถใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น แก้วน้ำ แปรงฟัน ขวด ถังใส่ดอกไม้ ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้สอยต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย งานออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้เป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายที่สามารถใช้ได้จริง และยังมีความทนทานที่ดี คำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยในการแต่งกายอีกด้วย งานออกแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ ได้เป็นการออกแบบภาชนะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้สอยได้จริง ๆ อย่างเช่นกระเป๋า ขวดน้ำ ตะกร้า กล่อง เป็นต้น ที่สามารถบรรจุของได้และใช้สอยได้อย่างหลากหลายด้วยเช่นกัน งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถออกแบบมาได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบและการใช้สอยที่มีความหลากหลายในกระบวนของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะมีความทนทาน ในการใช้สอยที่ไม่คาดคิดอีกด้วย …

งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีกี่ประเภท แล้วมันต่างกันอย่างไร Read More »

ประโยชน์การออกแบบผลิตภัณฑ์

ประโยชน์การออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับโลกยุค 4.0

การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่มีความสวยงามโดดเด่น มี ประโยชน์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการของผู้คนได้เป็นอย่างดีโดยถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดสร้างสรรค์ และทฤษฏีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกมาเป็นสินค้าชิ้นๆนึง ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ สัมผัส และมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยใช้องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน มีความสอดคล้องกับวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้มีคุณภาพยกระดับการใช้ชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น มีผลดีต่อทางจิตใจและกาย ประโยชน์การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอะไรบ้าง สำหรับคุณประโยชน์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มีอิทธิพลต่อการประกอบงานเป็นอย่างมาก ซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์คำนึงถึงหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกันถึงจะออกมาได้อย่างลงตัว ซึ่งในงานแต่ละชิ้นที่ได้สรรค์มานั้นได้ออกมาสู่โลกความจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งงานออกแบบนั้นสามารถตอบสนองด้วยคุณประโยชน์ได้ดังนี้ ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กร ให้มีความโดดเด่น แตกต่าง จดจำได้ง่ายและมีความชัดเจนในภาพลักษณ์ มีเอกลักษณ์ของตัวสินค้าที่ทำให้รับรู้และสัมผัสที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบออกมา สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์เก่าได้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยได้ดีขึ้นและยังมีประโยชน์ต่อสภาพกายและสภาพใจของผู้คน สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดการขยายตัวทางการตลาดและยังตอบสนองประโยชน์การใช้สอยและความต้องการใหม่ ๆ รวมไปถึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ดีอีกด้วย สรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้และหันมาเพิ่มกำไรในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น อย่างเช่น ลดต้นทุนขั้นตอนในการผลิตหรือลดการใช้วัสดุต่าง ๆ และเพื่อความคุ้มค่าทางตัวผลิตภัณฑ์ สามารถทำให้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นได้มีมูลค่าที่สูงขึ้นและยังมีคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่สูงควบคู่ไปด้วยกัน ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์ที่สามารถสื่อสารเข้าถึงไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของโลก ดังนั้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรมที่ต้องแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และสามารถผสมผสานประกอบงานได้อย่างลงตัว ซึ่งองค์ประกอบในการผลิตงานนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงใจความหลักของนักออกแบบ และพื้นฐานในการออกแบบ ที่ทำให้นักออกแบบได้สรรค์ได้อย่างมีประโยชน์ของงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปัจจุบันมีกระแสรักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติมากขึ้น การออกแบบสินค้าที่ดี จะช่วยให้เรารักษาโลกเราให้ลดมลพิษและมีอายุยืนยาวกับเราไปได้อีกนานๆ …

ประโยชน์การออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับโลกยุค 4.0 Read More »

ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา

ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของตัวผลิตภัณฑ์ ที่ได้มีความแตกต่างไปจากเดิม อย่างเช่น การออกแบบขวดน้ำให้มีรูปร่างที่เหมือนกับบอลลูน เป็นต้น ซึ่งได้เป็นการออกแบบใหม่หรือคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่กับอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมนั้นเอง สำหรับออกแบบ ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มีการแพร่หลายในประเทศหรือการเปิดเผยข้อมูล สาระสำคัญต่าง ๆ หรือรายละเอียดมากมายในเอกสารมากนัก ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา เกิดขึ้นได้อย่างไร สำหรับงานออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ปรากฏอยู่ทั่ว ๆ ไปที่เราได้เห็นกันนั้น เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบทุก ๆ คน ซึ่งสามารถออกแบบและสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้และยังมีความแตกต่างจากเดิมหรือการปรับปรุงปรุงแต่งจากเดิม โดยนักออกแบบได้รับอิทธิพลจากรูปทรงทั้ง 2 รูปทรงด้วยกัน ดังนี้ รูปทรงที่มาจากธรรมชาติ เนื่องจากว่าธรรมชาตินั้นได้มีความสำคัญอย่างมากต่อมนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย และที่ได้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ อย่างเช่น สม ฝน แสงแดด คลื่น ฟ้าร้อง พายุ ก็ตาม โดยนักออกแบบนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้ในแง่มุมที่แตกต่างกันไป ตามความสุนทรีของนักออกแบบ ให้ถ่ายทอดความคิดในการออกแบบให้ออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์และให้ประโยชน์ในการใช้สอยได้ทางกายและใจ รูปทรงที่มนุษย์คิดสร้างขึ้นมา ที่ได้มีอิทธิพลต่อการออกแบบเป็นอย่างมากที่สามารถก่อให้เกิดความคิดที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มคนได้เป็นอย่างดี …

ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา Read More »

การสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบที่ไม่จำกัดขอบเขตและความคิดใน การสร้างสรรค์ผลงาน ออกมาได้กว้างขวางที่สุด ซึ่งในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ได้แบ่งออกได้หลากหลายมากมาย ตามลักษณะของนักออกแบบที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อผลประโยชน์ในการใช้สอยไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทย์และศิลป์และยังสามารถใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและตรงกับความต้องการในระยะยาวที่ได้สรรค์งานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการ การสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้ทั้งหมด 4 ลักษณะอีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารภช่วยให้ผลงานได้นั้นมีประสิทธิภาพและสรรค์ออกมาได้อย่างครบเลยทีเดียว ความคิดริเริ่ม เป็นความคิดที่นักออกแบบมักจะมีในตัวอยู่ทุก ๆ คนที่สามารถริเริ่มความคิดของตนได้ออกมาในรูปธรรมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ความคิดริเริ่มนั้นไม่ได้ออกมาจากการที่ลอกเลียนแบบใคร มักจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบที่ออกมาจากด้วยความรู้สึก จิตใจ และแรงบันดาลใจนั้นเอง ความยืดหยุ่นในการคิด เป็นความยืดหยุ่นของความคิดรวมไปถึงชิ้นงานที่ได้สรรค์ออกมา ที่สามารถใช้สอยได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการคิดสรรค์ผลงานที่ได้คิดชิ้นงานออกมาได้อย่างยาวนานและใช้สอยได้หลากหลาย ความคล่องในการคิด ได้เป็นประสบการณ์ในการสรรค์งานออกมาได้หลากหลายไม่ว่าจะมีประสิทธิภาพในการใช้สอยได้หลากหลายและคุณภาพขจองสินค้าที่มักจะมาด้วยกับประสบการณ์ในการสรรค์ออกได้อย่างคล่องในความคิด ความคิดละเอียดลออ ความละเอียดลออในชิ้นงานที่ได้ใส่ใจในคุณภาพและองค์ประกอบในชิ้นงานนั้น ๆ รวมไปถึงกระบวนการความคิดของนักออกแบบ ที่ได้สรรค์งานได้อย่างมีความรอบคอบในทุก ๆ ด้าน การออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ได้เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หรือองค์กรใดก็ตาม ก็มักจะมีผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่สามารถบ่งบอกในตัวสินค้าได้เป้นอย่างดี ทั้งนี้ยังรวมไปถึงองค์ประกอบความคิดเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบ ที่ได้ใช้ทั้ง 4 องค์ประกอบสรรค์งานให้เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์ในการใช้สอยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและใช้สอยได้ดีที่สุด …

การสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ Read More »

ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์

ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ งานผสมผสานด้านศาสตร์และศิลป์

ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นลักษณะงานที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ศิลปะด้านวิศวกรรมออกแบบ และธุรกิจการตลาดเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพราะใช้เพียงการสรรค์งานเหล่านั้นออกมา แต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย ซึ่งต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิต วัสดุในการใช้ผลิต งบประมาณ วงจรของอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาดในปัจจุบันถึงอนาคต ซึ่งในแต่ละงานนั้นก็จะใช้ระยะเวลาในการผลิตที่ต่างกันไป ซึ่งแล้วแต่ความชำนาญของนักออกแบบอีกด้วย นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นอย่างไร ? สำหรับใครที่มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่ง ฉันอยากจะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี ฉันอยากจะเอาความคิด ไอเดียของฉันออกสู่ตลาด ขายไอเดียที่สามารถช่วยให้คนที่สนใจได้สมหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้เอาความคิดของตนเองมาประสานรวมกันผู้อื่นให้ได้ไอเดียที่ดีกว่าเดิม และสำหรับสิ่งแรกที่นักออกแบบ ผลิตภัณฑ์ต้องมีนั้น คือคุณสมบัติที่ดี ดังนี้ การแก้ไขปัญหาของงานออกแบบในทุก ๆ สถานการณ์และสามารถยกทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น ไม่ลอกเรียบแบบงานใครถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานโบราณมาก่อนก็ไม่ใครนำมาเป็นของตนเอง เป็นนักออกแบบที่ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้คนในสังคมในปัจจุบันตลอดถึงอนาคต มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์พื้นฐานของมนุษย์และสังคมเป็นอย่างดี มีความคิดริเริ่มมีการศึกษาในสายอาชีพที่สามารถทำให้งานออกแบบได้ตรงตามความสอดคล้องของผู้บริโภคและยังมีความทันสมัยสามารถแข่งกับตลาดโลกได้ เป็นนักออกแบบที่สามารถสังเคราะห์งานออกแบบให้เป็นรูปธรรมและยังเหมาะสมกับงานในสภาพสังคมได้จริง ๆ พร้อมทั้งสร้างแนวคิดใหม่ ๆ มีเอกลักษณ์ เข้าถึงรากเหง้าอย่างแท้จริง ความคิดสร้างสรรค์ คือ ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นยังต้องใช้ความคิดผสมผสานกับหลากหลายงานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเข้าด้วยกัน ซึ่งงานจะออกมาได้ดีนั้นนักออกแบบต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดีและยังมีมีคุณสมบัติของงานที่ดีอีกด้วย รวมไปถึงความแม่นยำที่ในงาน ซึ่งหากพลาดมานิดเดียวงานก็อาจจะถูกเก็บลงโฟเดอร์เปล่า ๆ โดยที่ยังไม่ได้นำเสนอเลยก็ได้ นักออกแบบต้องทำแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในหัวออกมาเป็นสินค้าให้ได้ ฟังดูเหมือนง่าย แต่จะทำอย่างไรให้ตรงใจทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้บริโภคให้มากที่สุด นี่แหละคือโจทย์ของจริง

แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์

แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีพัฒนาการบนโลกมาอย่างยาวนาน โดยที่มี แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มากมายจากตำราหลากหลายฉบับ ซึ่งนักออกแบบทุกท่านต้องเลือกหยิบใช้มาให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ แต่โดยหลักการแล้ว แต่ละทฤษฎีก็จะมีแก่นแท้ของวิชาที่ไม่แตกต่างกันมาก ทำให้ไม่ต้องกังวลมากมายแต่อย่างใด แต่หากอยากรู้แนวคิดการออกแบบของเว็บนี้ที่ถูกต้อง อ่านได้ที่บทความนี้เลย แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่ละยุคสมัย 1. การออกแบบยุคประวัติศาสตร์ งานออกแบบในยุคประวัติศาสตร์สมัยก่อนนั้น มีมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคหินเก่าแล้ว ถ้านับก็ราวๆ 10,000 ปีมาแล้ว ซึ่ง มนุษย์ได้มีพัฒนาการตั้งแต่เขียนภาพบนผนังถ้ำเพื่อบันทึกเหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ จนเริ่มมีการใช้สี เริ่มเขียนภาพการล่าสุด และลวดลายเรขาคณิตและอื่นๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในยุคนั้นไม่ได้มีทฤษฎีใดๆรองรับมากมายนัก โดยส่วนมากแล้วจะเป็นการออกแบบเพื่อการดำรงชีวิต และการอยู่รอดเสียมากกว่าเช่น อาวุธ หอก ดาบ หรือเป็นถ้วย ชาม เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์รองรับอาหาร หรือแท่นสำหรับเผา สำหรับย่าง  โต๊ะหิน ประกอบอาหาร กินอาหาร เป็นต้น 2. การออกแบบยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นยุคที่เกี่ยวข้องกับสงครามครูเสด จักรววรดิโรมัน ยุคกรีก-โรมัน เป็นต้น มักจะเป็นยุคที่ทำสงครามกันอยู่เสมอ เพื่อหาแรงงานทาส และแสดงความเกรียงไกรของกองทัพ ผลิตภัณฑ์ในยุคนั้นนอกจากจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับสงครามแล้ว ก็มีการพัฒนาการเป็นถ้วย ชาม จาน …

แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ Read More »

การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร

การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร คำถามคาใจ นักออกแบบ

อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้สินค้า หรือผลิตภัณฑ์มีออกมาแข่งขันกันขายออกสู่ตลาดมากมาย แต่เราจะทำอย่างไรให้สินค้าของเราเองมัดใจลูกค้าได้ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือการออกแบบสินค้า หรือที่เรียกกันว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ เราจะมาดูกันว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร การออกแบบสินค้า หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น เป็นการถ่ายทอดแนวคิด หรือไอเดียของผู้ออกแบบ ผนวกกันกับตัวสินค้านั้นๆ และทำการสื่อสารออกมาให้ผู้ซื้อ หรือผู้อื่นๆที่พบเห็น สามารถรับรู้ มองเห็น ได้กลิ่น หรือสัมผัสได้ เพื่อจุดประสงค์ในความเข้าใจในตัวสินค้า หรือการใช้งาน หรือผลงานชิ้นนั้นๆ ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้องเหมาะสม การออกแบบนั้นไม่ได้มุ่งเน้นเพียงชิ้นงาน หรือผลงานให้สวยสดงดงามแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หากว่าต้องประกอบเข้าไปด้วยถึงการทำงาน การใช้งาน การใช้สอยให้เหมาะสม ให้ใช้งานง่าย ใช้งานสะดวก หรือถ้าหากถูกหลัก ergonomic ด้วยก็จะยิ่งดีมากๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอๆ ทำให้สินค้าที่ออกมามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อย่างสูงสุด เป็นการสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ออกมาเรื่อยๆ ความหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร การออกแบบนี้ เป็นการจัดองค์ประกอบ หรือจะเรียกว่ารวบรวมมันก็ได้ โดยเป็นชิ้นงานที่จัดองค์ประกอบด้วยกันเข้าเป็นชิ้นงาน ซึ่งจะเป็นงาน 2 มิติ หรือจะเป็น 3 มิติ ก็ได้ …

การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร คำถามคาใจ นักออกแบบ Read More »